Algemene informatie voor belangstellenden

Schietsportvereniging "De Vrijheid Heiloo"

De eerste kennismaking met onze vereniging "De Vrijheid Heiloo" betekent ook voor veel mensen tevens een kennismaking met de schietsport. Wij willen deze kennismaking voor u zo plezierig mogelijk plaats laten vinden. Wat onze vereniging betreft is deze kennismaking bedoeld voor mensen die serieus het voornemen hebben om schietsport te gaan beoefenen. Om dat doel te bereiken willen we u vooraf al een en ander uit de doeken doen.

In het kader van de sportpromotie is het wettelijk toegestaan dat een persoon 3 X, onder begeleiding van een instructeur, mag proberen of schietsport ook echt dé sport is die men wil gaan beoefenen. In deze fase bent u dus nog geen aspirant lid, omdat er nog enkele administratieve zaken geregeld moeten worden.

Eén daarvan is de verklaring omtrent gedrag (VOG).

Iedereen die aspirant-lid van een schietvereniging wil worden, moet een VOG aanvragen. Als alles normaal verloopt ontvangt u daarna thuis een verklaring van "geen bezwaar" van de Overheid. Deze verklaring dient u bij onze secretaris in te leveren. (Voor de goede orde wijs ik u er op dat de uitkomst van de VOG speciaal betrekking heeft op schietsport en bepalend is voor een lidmaatschap van schietsportverenigingen.)

De andere administratieve handeling betreft het invullen van het formulier om aspirant lidmaatschap van onze vereniging te worden. Wat tevens inhoudt dat u automatisch ook lid wordt van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA).

En het is wettelijk verplicht dat iedereen die voor de eerste maal bij ons binnen komt zich legitimeert met een geldig paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs.

Schietsportvereniging "De Vrijheid Heiloo" is door de KNSA gecertificeerd met 'kroon.'

Onze vereniging is iedere week op maandag, woensdag en vrijdag van 20.00 uur tot 23.00 uur geopend voor de reguliere oefenavonden en het schieten van series met puntentelling.

Op deze avonden ontvangen we ook geïnteresseerden die kennis willen maken met ons en onze sport. U ontvangt op de informatie/introductieavond tevens documentatiemateriaal en een aanmeldingsformulier. En natuurlijk kunt u ook uw vragen stellen in een ontspannen sfeer.

De kosten voor de eerste informatieve kennismakingsschietinstructie bedragen € 20,- inclusief, gebruik van een verenigingswapen, munitie en schietkaarten. (Dit bedrag zal worden afgetrokken van de contributie, mocht er uit deze schietervaring een aspirant-lidmaatschap voortkomen.)

U mag op deze avond schieten, onder begeleiding van een ervaren instructeur met pistool, revolver, karabijn of geweer met het kaliber .22 LR. Het schieten met andere kalibers is voor onervaren schutters verboden.

Het aspirant lidmaatschap duurt 6 maanden en na betaling van de contributie. Deze periode gaat over in een volwaardig lidmaatschap.

Alle aspirant leden krijgen minimaal 5 X schietinstructie/veiligheidsinstructie. Aspiranten en leden die korter dan 12 maanden lid zijn kunnen pas zonder begeleiding gebruik maken van verenigingswapens als vast staat dat er voldoende ervaring is opgedaan en de veiligheidsregels kunnen toepassen.

Graag vernemen wij vooraf van u, op welke dag het u schikt om onze vereniging te bezoeken. Er kan dan namelijk voor gezorgd worden dat de juiste personen ook inderdaad aanwezig zijn om u te ontvangen en van informatie over onze schietsportvereniging te voorzien.

(Schietsport is niet geschikt voor een eenmalig "leuk" avondje uit)

Met vriendelijke groet,

Het bestuur