aanvraag van een VOG

De wetgever heeft bepaald dat iedereen die lid van onze vereniging wil worden een V.O.G. (verklaring omtrent gedrag) moet inleveren. Deze verklaring houdt in dat u van onbesproken gedrag bent en dat er geen vrees bestaat dat u de contacten met vuurwapens en de opgedane kennis met betrekking tot het schieten met vuurwapens zult misbruiken.

De aanvraag van een VOG geschiedt als volgt:

  • a) U ontvangt een deels ingevulde formulier van de vereniging.
  • b) U vult uw eigen gegevens in en levert deze in bij de vereniging.
  • c) Na controle wordt deze voorzien van de verenigingsstempels en handtekeningen en u ontvangt deze terug.
  • d) Hierna levert u het formulier in bij uw gemeente.
  • e) Na circa 3 weken u ontvangt de verklaring op uw huisadres.
  • f) U levert deze in bij de secretaris van de vereniging.

Deze wijze van aanvraag van een VOG is de enige dat is acceptabel voor onze vereniging.
Met deze VOG vragen wij bij de KNSA uw schietlicentie voor u aan. Dit duurt ook ongeveer 2 weken. (totaal ± 5 weken). Als u op uw aanvraag onverhoopt een negatieve beslissing ontvang is daarmee het lidmaatschap van een schietsportvereniging verder uitgesloten.